Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Als u een bestelling plaatst via de webwinkel, dient u onderstaande algemene voorwaarden te tekenen. Zonder het tekenen van de algemene voorwaarden kan uw bestelling niet geplaatst worden.
 
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Be-Welcome. Be-Welcome behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Identiteit Be-Welcome 
Galjoen 607
8243 MP Lelystad
Telefoon: 0620621106 (elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 uur tot 17:30 uur)
E-mail: info@Be-Welcome.nl
ING: NL 40 INGB 0652225942
KvK: 61238619
BTW: NL 171746545B01

De overeenkomst
Alle prijsopgaven van Be-Welcome zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Be-Welcome probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Be-Welcome deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
Be-Welcome behoudt zich ten alle tijde het recht voor om bestellingen om Be-Welcome's moverende redenen te weigeren.

Betaling
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan kan de besteller contact opnemen met Be-Welcome door een mail te sturen naar info@be-welcome.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 5 dagen op rekening van Be-Welcome te zijn bijgeschreven anders vervalt de bestelling.
 
Privacy
Be-Welcome respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Publicatie
Door het inzenden van een foto van het bestelde product van Be-Welcome gaat de besteller akkoord met eventuele publicatie van deze foto op de Facebook pagina of fotogalerij in de webshop van Be-Welcome mits schriftelijk door de besteller bij de inzending van de foto is aangegeven dat de foto niet gepubliceerd mag worden.

Levering en verzending
Be-Welcome neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
Als plaats van levering geldt het adres dat bij de bestelling kenbaar is gemaakt.
Be-Welcome hanteert de standaard DHL verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland. U ontvangt na verzending een Track and Trace code via de mail.
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Over het algemeen worden, uitzonderingen daargelaten, alle bestellingen, op werkdagen, binnen 48 uur verzonden.
Hoewel Be-Welcome de artikelen met veel zorg verpakt, is zij niet aansprakelijk voor zoek raken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling. Tegen een meerprijs is het mogelijk uw bestelling verzekerd te verzenden.

Herroepingsrecht bij levering van producten
Wanneer een product bij Be-Welcome uit de webshop wordt gekocht dan is er de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product. Na opgave van herroeping heeft u na die heroepingsdatum nog 14 dagen de tijd om de bestelling terug te zenden.
Tijdens deze dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt mag worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Indien het herroepingsrecht gebruik wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Be-Welcome geretourneerd worden.
Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal Be-Welcome het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Conformiteit en Garantie
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Be-Welcome het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt of indien gewenst vervangen door een ander exemplaar. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is.

Klachtenregeling
Mocht er een klacht zijn over de producten van Be-Welcome, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan bij voorkeur via een email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, neemt Be-Welcome contact met u op.

Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.

Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.